Paper published in Arthritis Care & Research now quoted in NTVG

The arthritis Care and Research paper which I co-authored (PubMed) attracted attention from the guys of the NTVG. This paper, originally a collaboration between the Reumatology department and the department of Clinical Epidemiology described the relationship between BMI as a proxy for obesity and treatment response in patients with rheumatoid arthritis as is described on the news section of the NTVG website. The text of the news item from the NTVG website can also be read on this website if you ….

Lagere slagingskans reumabehandeling bij hoger BMI

Mensen met overgewicht en een recent ontwikkelde reumatoïde artritis hebben een minder grote kans dat de behandeling erin slaagt hun klachten onder controle te brengen dan patiënten met een BMI < 25. Dat melden Lotte Heimans en collega’s in Arthritis Care & Research (2013; epub 13 februari).

De auteurs analyseerden de slagingspercentages van 508 patiënten met een nog onbehandelde en recent gediagnosticeerde reumatoïde artritis. De patiënten waren gerandomiseerd voor ofwel een schema van opeenvolgende monotherapieën, ofwel diverse combinatietherapieën met onder andere methotrexaat, sulfasalazine, prednisolon of infliximab. Het protocol voorzag in het zo nodig op individuele basis aanpassen van de behandeling op geleide van het wel of niet bereiken van een verbetering in de ziekte-activiteitsscore. De uiteindelijke vraag was of patiënten met een normaal gewicht (BMI < 25) vaker een score < 2,4 haalden dan reumapatiënten met overgewicht.

Een hogere BMI bleek met een relatief risico van 1,20 significant gekoppeld aan een hogere kans op het falen van de initiële behandeling. Ook voor verdere stappen in het behandelschema hadden de patiënten met overgewicht een iets lagere slagingskans. Alleen bij patiënten die initieel behandeld waren met alleen methotrexaat vonden de onderzoekers geen verschillen, mogelijk omdat de behandeling bij deze groep als geheel veel vaker faalde. Na 8 jaar was de score-gestuurde therapie bij mensen met een BMI ≥ 25 significant vaker gewijzigd dan bij patiënten met een BMI < 25. De patiënten met overgewicht hielden meer gewrichtspijn, terwijl de laboratoriumafwijkingen en mate van zwelling van de gewrichten in beide groepen vergelijkbaar waren.

De reumatologen weten niet waarom de zwaardere patiënten onder therapie meer pijn houden dan hun lichtere lotgenoten, al speculeren ze dat meer pijn mogelijk inherent is aan een hoger BMI. Zolang onbekend is waar de gevonden verschillen vandaan komen, zien ze geen noodzaak de behandelstrategie voor reumapatiënten met overgewicht aan te passen.