IFMSA workshop

Beste IFMSA PET deelnemer,

leuk dat je je hebt opgegeven voor de workshop kritisch lezen. Bij deze workshop hoort een voorbereidende opdracht. Zonder voorbereiding heeft deelname aan de workshop weinig zin, dus ik hoop dat je even een 30-45 minuten de tijd neemt om de voorbereidingen te treffen.

Als voorbereiding dien je dit artikel (pdf) van Mathew et al door te nemen en stel je daarbij de volgende vraag: is het verstandig om gabapentine voor te schrijven bij aan een vrouw die al enkele jaren last heeft van frequente invaliderende migraine? Motiveer je antwoord in max 100 woorden. Denk daarbij aan de effectiviteit en de veiligheid van het middel. Stuur je antwoord in voor de start van de PET bijeenkomst middels onderstaand formulier.

Tot 8 februari, 

Bob Siegerink